Stichting Leergeld

Elk kind heeft recht op een schoolreis, muziekles of sportactiviteiten. Zo kunt u als ouder een aanvraag doen om te kijken of u in aanmerking komt voor een (jaarlijkse)vergoeding.

Is het aantoonbaar (besteedbaar) inkomen beneden 140% van het bijstandsniveau? Dan bent u verzekert van een financiële meevaller.

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.

Per kalenderjaar hanteert Stichting Leergeld per kind een budget. Het budget is gebaseerd op het type onderwijs wat het kind volgt. Stichting Leergeld hanteert drie type onderwijzen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en hieraan zijn de volgende budgetten gekoppeld:

  • Basisonderwijs: budget 275 euro per jaar
  • Voortgezet onderwijs; budget 790 euro per jaar
  • MBO/HBO; budget 790 euro per jaar

WorkoutCentre Be You helpt met de aanvraag als u als ouder of verzorger niet precies weet hoe het werkt. De club zend uw factuur rechtstreeks naar Stichting Leergeld om het proces voor ouders en/of verzorgers zo gemakkelijk mogelijk te maken.