Van elke workout in de fitness wordt u gespierder en/of strakker. #Feit of #Fabel?

06-06-2017

Feit of Fabel?

Het is een feit dat u door middel van een workout uw lichaam traint. U kunt uw lichaam op diverse manieren trainen, zo kunt u het lichaamsuithoudingsvermogen of de lichaamsspierkracht trainen. Beide trainingswijzen vragen om een andere trainingsaanpak, waar vaak alleen de Personal Trainer adviezen over kan geven. Welke trainingswijze u ook toepast voor de door u gestelde persoonlijke doelstellingen, de vraag blijft: wordt u gespierder na elke training? Het antwoord daarop is: nee. U wordt niet altijd gespierder van een training, of anders omschreven: u bent niet altijd een "beetje" sterker na het uitvoeren van een workout. Het resultaat heeft namelijk samenhang met een aantal factoren, namelijk de:
  • Arbeidsintensiteit;
  • Rustintensiteit tijdens de training/ hersteltijd;
  • Voeding;
  • Supercompensatie.

Als de bovenstaande factoren niet op elkaar zijn afgestemd, kan dit er toe leiden dat u niet sterker of strakker wordt, maar alleen maar zwakker. Waar heeft dit mee te maken en kunt u dit effect vermijden? Ja, dit alles heeft te maken met de supercompensatie van het lichaam.

Voor de grootste resultaten dienen alle facturen op elkaar te zijn afgestemd.

Supercompensatie wil zeggen dat de trainingsarbeid en het herstel geheel op elkaar afgesteld dienen te zijn. Als er supercompensatie plaatsvindt, zal de lichaamsspierconditie en/of lichaamsspierkracht verbeteren. Is de hersteltijd te lang voor de spier, dan zullen de effecten van de training verdwijnen en het niveau van de spier gelijk blijven of zelfs verminderen. Is de hersteltijd te kort voor de spier? Dan ontstaat er overtraining met blessures als gevolg.

Conclusie: fabel! Zaak is om alle factoren goed in kaart te brengen en de training daarop in te richten. Alleen dan behaalt u de grootste resultaten.


Supercompensatie Overtraining:

Uw lichaam verdient meer dan een budget club!