Oorzaken en risicofactoren van burn-out

19-05-2022

Wat zijn de oorzaken en risicofactoren van burn-out

Hoewel elke leeftijdsgroep risico loopt, zien we de meeste burn-out' onder mensen van 25-35 jaar.

Met name personeel in de zorg, ICT en onderwijs krijgt te maken met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat ook studenten een grote risicogroep vormen. 97% van de 28.000 studenten die meededen aan het onderzoek, ervaart stress en meer dan de helft ervaart veel stress.

Werknemer en burn-out
Van de werknemers die afwezig zijn door langdurig verzuim (> 6 weken), valt een derde uit door psychische klachten. Hieronder valt ook burn-out. Werknemers verzuimen 11 miljoen dagen met werkstress als reden voor het verzuim, waarvan de kosten 3,1 miljard in 2018. Begrijpelijk is dat het daarom belangrijk is om op tijd in te grijpen en de signalen te herkennen die wijzen op stress.

Ben je een werknemer en denk je een burn-out te hebben of ervaar je burn-out klachten? Neem dan eens contact op met een bedrijfs- of verzekeringsarts om hierover te praten. Niet alleen heeft de bedrijfs- of verzekeringsarts meer tijd en aandacht voor jou, ook zijn deze betrokken gedurende het hersteltraject.

Wil je informatie lezen over burn-out? Lees dan ook onze andere blogs over dit onderwerp.
Blog geschreven door Mahsa Tabesh Ermasus studenten 2022

Bronvermelding

  • Cijfers van het CBS
  • Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022). Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019. Retrieved 11 April 2022, from https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/16/werkgerelateerde-psychische-vermoeidheid-werknemers-2019
  • Diagram: https://mirro.nl/week-van-de-werkstress-burn-out-beroepsziekte-nummer-1/
  • Dopmeijer, J., Nuijen, J., & Busch, M. (2021). Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs. RIVM. Retrieved from https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-deelrapport-I
  • https://www.arboned.nl/nieuws/20180724-hoe-kunt-u-het-beste-omgaan-met-een-overspannen-werknemer
  • Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) door TNO en CBS.
Uw lichaam verdient meer dan een budget club!