Ga niet over je grenzen: voorkom een burn-out!

10-05-2022

Ga niet over je grenzen: voorkom een burn-out!

Inmiddels heeft iedereen er wel eens van gehoord: de burn-out.

Niet iedereen neemt de diagnose en de klachten serieus. Toch ervaart maar liefst één op de zeven werkenden* in Nederland burn-out klachten of is burn-out. Het is dan niet gek dat de burn-out ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd wordt. Psychische klachten blijven moeilijker bespreekbaar dan fysieke klachten. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen!

In deze blog worden de kenmerken, oorzaken en tips voor preventie besproken.

Wat is een burn-out en hoe stel je het vast?
Een burn-out is een combinatie van klachten waarbij mensen zich mentaal, emotioneel en lichamelijk volledig uitgeput voelen. Dit wordt meestal voorafgegaan door een periode van stress.

Een burn-out is gebaseerd op drie verschijnselen:

  • (Emotionele) Uitputting - extreme vermoeidheid, het gevoel helemaal leeg te zijn;
  • Cynisme/depersonalisatie - afstand nemen van werk en gezin;
  • Verminderde persoonlijke bekwaamheid/laag zelfbeeld - van eigen vaardigheden.

We spreken van een burn-out als de klachten tenminste zes maanden bestaan.*

Hoe stel je een burn-out vast?
De huisarts kan meestal in één- of meerdere gesprekken herkennen of iemand een burn-out heeft. Soms wordt dit gedaan aan de hand van een vragenlijst.

De vragenlijst die momenteel het meest gebruikt wordt om een burn-out vast te stellen, is de Maslach Burnout Inventory (MBI), ook wel de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS).

Op internet zijn er ook diverse vragenlijsten te vinden om een burn-out te meten, maar deze zijn niet erkend.

Wil je informatie lezen over burn-out'? Lees dan ook onze andere blogs over dit onderwerp.
Blog geschreven door Mahsa Tabesh Ermasus studenten 2022

Bronvermelding:

  • Cijfers van het CBS en TNO
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139917/ 
  • Hoge Gezondheidsraad. (2017). Burn-out en werk (Advies nr. 9339). Geraadpleegd via www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9339_burnout_zisa4_full_0.pdf
Uw lichaam verdient meer dan een budget club!